A.V.G.

Algemene Verordening Gegevensbescherming


Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de gehele Europesche Unie een nieuwe privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze wet legt meer verantwoordelijkheid bij bedrijven, overheden en organisaties om aan te tonen dat aan de privacyregels wordt voldaan.

De nieuwe wetgeving dwingt ook de Stichting Blind Elephant Experience om vast te leggen hoe wij persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Als iemand de stichting er om vraagt, dan moet de stichting kunnen vertellen wat voor gegevens zij over hem/haar heeft, waarom ze die heeft en met wie deze gegevens worden gedeeld.

Bij het niet of niet goed naleven van deze wet kunnen er hoge boetes worden opgelegd.

 

Graag vertellen wij u welke gegevens wij hebben in onze administratie en wat wij er mee doen.

U zit in onze administratie omdat u ooit deel hebt genomen of deel wilt nemen aan één van onze activiteiten.

In onze administratie staan uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum.

Deze gegevens heeft u persoonlijk aan ons doorgegeven bij uw aanmelding.

Uw naam en woonplaats worden geplaatst op onze website.

De geboortedatum wordt alleen gebruikt om inzicht te krijgen in de leeftijdsverdeling bij onze activiteiten.

Uw emailadres gebruiken wij om u informatie t.a.v. onze activiteiten te sturen.

Uw telefoonnummer gebruiken wij om u snel te contacten als we dat als organisatie nodig vinden.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De stichting zal een reglement opstellen waarin het recht wordt vastgelegd om uw gegevens in te zien, het recht om te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht om gegevens over te dragen en het recht op informatie.

Jaarlijks zal in het jaarverslag van de stichting verantwoording worden afgelegd over hoe de AVG in dat betreffende jaar is nageleefd.